Seglarordlista

Här är en lista med seglartermer som kan vara bra att kunna eller ha hört talas om. (Listan har vi lånat av Sjösportskolan)

 • Akterrunda. Bågformen på ett segels akterlik
 • Akterstag. Stagar masttoppen akteröver
 • Akterstagslatta. Förlänger mastens toppbeslag akterut för att tillåta större akterrunda på storseglet
 • Anfallsvinkeln. Är vinkeln mellan luftströmmens infallsvinkel och och segelprofilens korda
 • Avdrift. Den avvikelse från den styrda kursen som orsakas av vind och ström
 • Avlastare. Ett beslag som låser fast skot och fall
 • Babystag. Sitter i höjd med de aktre undervanten och stagar mastens nedre del förut
 • Backstag. Stag som spänner upp förstaget
 • Beslagsband. Band som används till att surra fast ett nedhalat segel
 • Beslå. Surra fast ett nedhalat segel
 • Bidevind. Segling ca 45 grader mot vindögat
 • Bimini. Ett solskydd över sittbrunnen
 • Bindrev. Storseglet revas en eller flera nivåer mha. en lina som träs genom en rad av öjetter
 • Block. En trissa som leder skot och fall
 • Blooper. Asymmetriskt undanvindssegel
 • Bog. Riktning i förhållande till vinden t.ex. kryssbog
 • Bomkapell. Storsegelskydd när det ligger vikt på bommen
 • Bomlik. Storseglets bomkant
 • Bomrullstor. Storsegel som kan rullas in i bommen
 • Bomsax. Stötta till storsegelbommen
 • Bomtält. Ett kapell lagt över bommen och som är öppet förut och akterut
 • Bomuthal. Sträcker storseglets bomlik (botten)
 • Bottenrev. Det djupaste revet som kan tas in i ett segel
 • Broach Okontrollerad upplovning vid spinnakersegling
 • Brytblock. Ett fast block som leder skot och fall
 • Bräcka. Skota focken i lovart. (bromsa med segel)
 • Burka. Med kroppsvikten väga upp en krängande båt åt lovart
 • Bändsling. Surrning med tunn lina eller garn
 • Bära av. Att med handkraft förhindra att en båt törnar emot ett annat föremål
 • Checkstag. Undre backstag
 • Crosscut. En segelskärning med segelpanelerna (våderna) vinkelrätt mot akterliket
 • Cunningham. Trimtamp ovanför halshornet som sträcker förliket eller mastliket neråt
 • Dejsa. Glida bakåt med vindens hjälp
 • Dikt bidevind. Segling så högt i vind som möjligt
 • Dirk. Lina som håller upp bommen
 • Downwash. Den avböjning av luftströmmens riktning åt lä som har skett akter om ett segel
 • Dreja bi. Driva med stäven snett mot vinden
 • Driva. Att okontrollerat föras i den riktning som bestämdes av rådande vind, vågor och ström
 • Fall. Lina att hissa eller fira segel med
 • Falla av. Gira ner från vindögat
 • Fallavlastare. Anordning som låser fast fallet.
 • Fallgirig. När segelbåten har en tendens att falla
 • Fallhorn. Det övre hörnet av ett segel till vilket fallet fästs
 • Fartvind. Vind som skapas av båtens fart
 • Flytande skotpunkt. Med kontrollinor ner till sittbrunnen kan förseglets skotpunkt flyttas steglöst
 • Fiolstag. Stag som hindrar masttoppen att böjas
 • Fira. Ta ner ett segel
 • Fock. Litet försegel
 • Fullängdslatta. Latta som sträcker sig utmed hela storseglets bredd
 • Förlig vind. När vinden kommer in akter om tvärs
 • Försegel. Segel fäst vid förstaget
 • Förstag. Stagar masten föröver
 • Förstagsprofil. Profil med ränna fäst vid förstaget där förseglets replik träs in
 • Förtöja. Göra fast båten vid tex. brygga
 • Gaj. Spinnakerns lovart skot
 • Gast. Tillfällig besättningsmedlem under kappsegling
 • Gennaker. Stor genua på gränsen till spinnaker
 • Genua. Försegel som sträcker sig akter om masten
 • Gippa. Undanvindsvändning
 • Gira. Svänga, ändra kurs
 • Hals. Den sida från vilken vinden kommer in exv. styrbordshals
 • Halsa. Fästa seglets halshorn
 • Halshorn. Seglets nedre och främre horn
 • Halvvind. Segla med vinden in tvärs
 • Hook. Uppböjning åt lä i akterkanten på ett segel
 • Horn. Seglets hörnen
 • Hundsvott. Fast ögla i undre ändan av ett block
 • Häckstag. Akterstag
 • Höjda. Gå närmare vindögat
 • Höjdtagning. Hur högt man kan segla mot vinden
 • Inre förstag. Stagar mastens mittsektion föröver
 • Inrullningslina. Lina för inrullning av rullfock
 • Kantra. När en båt välter åt sidan och inte rätar upp sig
 • Kastblock. Öppningsbart block
 • Kaus Ring- eller hjärtformad skoning inuti en ögla på tågvirke
 • Kick(talja) Håller ner bommen
 • Kickstång. Stång mellan mastfoten och bommen som håller bommen uppe
 • Kryssa. Sicksacksegling snett mot vinden
 • Krysställ Den sammanlagda ytan på fock o stor (standardytan).
 • Krängpinne. Ledbar förlängare till rorkulten
 • Kursstabilitet. En segelbåts förmåga att bibehålla sin kurs utan rodrets inverkan
 • Kutterstag. Inre förstag i höjd med backstagen som stagar mastens övre sektion föröver
 • Kära. Segla mycket nära t.ex. en udde
 • Latta. Styvar upp ett akterdelen på seglet
 • Lateralplan. Horisontell projektion av undervattenskroppen
 • Layline. Den tänkta linjen varefter en båt kan segla till det tänkta målet utan att gippa eller slå
 • Lazy bag. Storsegelkapell som öppnas uppåt
 • Lazy jacks. Linsystem som samlar storseglet på bommen
 • Ledblock. Block som leder linor i en viss riktning
 • Ledvagn. Travare på skena för sidförflyttning av storskotet
 • Skena som skotet till den självskotande focken åker fram och tillbaka på
 • Lift Trimtamp med vilken spinnakerbommens mastinfästning regleras upp och ner
 • Lik. Kanten på ett segel
 • Likränna. Spår i mast vari seglets mastlik löper
 • Litsa. Montera ett segels lik på bom, mast eller förstagsprofil
 • Litshake. Hake med vilken ett försegel fästes till förstaget
 • Lova. Gira upp mot vindögat
 • Lovart. Den båtsida där vinden blåser in
 • Lovgirig. När segelbåten har en tendens att lova
 • Luffa. Att pressa upp en annan segelbåt mot lovart
 • . Den båtsida där vinden blåser ut
 • Länsa Segling med vinden in akterifrån
 • Lösfotat storsegel. Storseglet är fäst vid bommen bara vid hals- och skothorn
 • Mastheadrigg. Rigg där förstaget är fäst i masttoppen
 • Mastkrage. En mastkrage är en tätning mellan masten och däcksringen
 • Mastlik. Storseglets mastkant
 • Mastskädda. Triangelformat fäste för akterstaget i masttoppen
 • Masttoppsrigg. Rigg där förstaget är fäst i masttoppen
 • Mojna. Avtagande vind
 • Naja. Binda fast med segelgarn
 • Nedhal. Trimtamp som håller ner spinnakerbommen
 • Nock. Bommens ände, främre eller aktre
 • Nyckstek. Knop med ögla som löses genom ett ryck
 • Partialrigg. Rigg där förstaget inte är fäst i masttoppen
 • Pistolhake. Öppningsbar bygel som fäster förseglets förlik vid förstaget
 • Plattläns. Segling med vinden in rakt akterifrån
 • Planrev. Trimtamp mellan aktre bomnock och akterlik för planing av segel
 • Polardiagram. I ett polardiagram kan man läsa av vilken teoretisk maxfart man kan ha vid olika vindstyrkor och vindvinklar
 • Prevetergaj. Tamp som hindrar bommen att slå över vid gipp
 • Pålstek. Knop som ger en fast ögla
 • Rake. Mastlutning akterut
 • Rank. Är en båt som är instabil i sidled
 • Rappa När en lina dras ur ett block
 • Replik. Insydd lina i mastliket som löper i mastrännan
 • Rev. Den del av segelytan som försvinner när man revar
 • Revkrok. Fäste på för revöglan vid mastliket
 • Revlöddra. Hål med kaus i segelduk för revlinor eller sejsingar
 • Revsejsing. Kort lina fastsatt i seglet som används till att binda upp den revade delen av ett segel
 • Rigg. Mast, stag och vant
 • Rodertryck. Det tryck som verkar på rodret när båten är obalanserad
 • Rodkick. Stång mellan mastfoten och bommen
 • Rorgängare. Den besättningsman som står till rors
 • Rorkult. Pinne som används för att manövrera rodret
 • Rorsman. Den besättningsman som står till rors
 • Rullfock. Fock som rullas upp på förstaget
 • Rullkapell. Kapell som hissas utanpå ett inrullat försegel och skyddar mot sol och regn
 • Rullrev. Vid revning rullas storseglet upp på bommen.
 • Rullstor. Storsegel som kan rullas in i masten
 • Rymma. Gör vinden när den vrider akerut
 • Ryttare. De travare som sitter i mastliket och som löper i en skena på masten
 • Röstjärn. Vantinfästning på eller under däck
 • Sagg. Förstagets avböjning åt lä
 • Sann vind. Vindens verkliga riktning och styrka
 • Saxa. Att ha storseglet och focken på var sida på läns
 • Schackel. Öppningsbar och U-formad föreningslänk
 • Segelbuk. Inbuktningen som ger en vingprofilform
 • Segelställ. De segel som kan vara hissade samtidigt på en segelbåt
 • Sejnfall. Ett fall i vantspridaren som användes till att hissa flaggor och vimplar med
 • Sejsing. En kort tunn lina med en splitsad ögla i ena änden
 • Självskotande fock. En fock vars skot löper på en skena i tvärskeppsriktningen
 • Sjörum. Område i lä där båten har plats att manövrera
 • Skarndäck. Den yttersta remsan av däcket
 • Skenbar vind. Vektorsumman av sann vind och båtens fartvind
 • Skot. Tamp att reglera ett segels vindvinkel med
 • Skota hem. Dra in ett segel närmare långskeppslinjen
 • Skotlås. Klämma som låser fast skotet
 • Skotråtta Fjädrande klämma som låser fast skotet
 • Skotskena. Reglerar fockskotets skotpunkt långskepps
 • Skotvagn. Reglerar storskotets skotpunkt tvärskepps
 • Skotpunkt. Den infästningspunkt, vilket det block är placerad på, som skotet löper genom fram till skothornet
 • Skotvinch. Utväxlad spole som underlättar inskotning
 • Skära i. Montera ett segels lik på bom, mast eller förstagsprofil eller trä en lind genom ett block
 • Sköra. Få ett segel sönderblåst eller på annat sätt förstört
 • Slacka. Släppa efter på t.ex. ett skot eller fall
 • Slag. Genomvindsvändning från den ena bidevindshalsen till den andra
 • Slagsida. Båtens lutning åt sidan
 • Slå. Att vända en segelbåt genom vinden
 • Släcka. Släppa efter på t.ex. ett skot eller fall
 • Slör. Segling med vinden in snett akterifrån
 • Snabbrev. Via ett blocksystem i bommen dras både mastlik och akterlik ner mot bommen när man drar i revlinan
 • Snörplina. Trimlina för segellik
 • Spalteffekten. Spalteffekten är benämningen på den uppbromsning av luftströmmen som sker när den trängs ihop mellan förseglet och storseglet.
 • Spinnaker. Stort "ballongsegel" framför förstaget
 • Spinnakerbom. Håller ut spinnakern åt lovart
 • Spinnakergång. Segling med spinnaker
 • Spinnakerstrumpa. Strumpa att hissa och fira spinnakern i
 • Spribom. Håller ut förseglet mot lovart vid plattläns
 • Sprayhood. Stänkskydd av tyg över ruffnedgången
 • Stag. Stagar masten för- och akterut
 • Stagvända. Vända båten med fören genom vindögat
 • Stallning. När seglet tappar sin lyftkraft pga. för stor anfallsvinkel eller för djup buk
 • Stormfock. Liten fock som används vid segling i hård vind
 • Stormstor. Litet storsegel som används vid segling i hård vind
 • Storsegel. Segel på mastens akterkant
 • Straffa. Sträcka eller spänna hårt
 • Sträckbog. När man seglar bidevind och inte behöver slå för att komma till en bestämd punkt
 • Sugga. Lina med kastblock som planar ut spinnakern och hindrar den från att lyfta
 • Svepta spridare. Bakåtvinklade vantspridare
 • Säcka. Att packa ett segel vikt på rätt sätt i segelsäcken
 • Sätta segel. Att sätta ett segel är att hissa och skota det
 • Tamp. Den lösa änden på en lina
 • Telltails. Trådar som visar luftströmningen längs seglet
 • När spinnakern vrider sig runt förstaget formas den till ett timglas
 • Travare. Länkar som löper i en skena
 • Trimma. Att justera segel och rigg i syfte att få segelbåten att prestera maximalt
 • Trimtrådar. Trådar fästa på vanten som visar relativ vind
 • Trysail. Stormstorsegel
 • Tvärs. Vinkelrätt ut från båtsidan
 • Twist. Den gradvisa vridningen av storseglet från bom till fallhorn i förhållande till långskeppslinjen
 • Tågvirke. Gemensam benämning på alla de linor som används ombord
 • Underriggad. En segelbåt sägs vara underriggad om den har mindre segelyta än som motsvaras av dess tvärskeppsstabilitet
 • Upwash. Avböjningen åt lovart av luftströmmen i framkanten på ett försegel (som orsakas av undertrycket på läsidan) innebär en gynnsammare anfallsvinkel
 • UV-skydd. Påsydd UV-skydds duk i akterliket på ett rullförsegel som skyddar mot solstrålningen i inrullat läge
 • Vant. Stagar upp masten i sidled
 • Vantskruv. Spännskruv till vant och stag
 • Vantspridare. Håller ut vanten från masten
 • VMG (Velocity made good) Fart rakt mot eller med vinden
 • Vindvisare. Strut eller pil i masttoppen som visar den relativa vindriktningen
 • Vindregister. Ett segels vindregister avser anpassning till vissa vindstyrkor
 • Väja. Vika av från kursen för att undvika kollision
 • Windex. Vindriktningsvisare i masttoppen
 • Öljett. Två hopstansade mässingsringar som förstärker ett hål i tex ett segel
 • Öppen bog. Halvvindsbog, slörbog och länsbog men inte kryssbog
 • Öppen vind. Segling med vinden in akter om tvärs
 • Överlappande. Försegel som sträcker sig akter om masten
 • Överriggad. En segelbåt sägs vara överriggad om den har större segelyta än som motsvaras av dess tvärskeppsstabilitet
21 Aug 2020

A-cat

© 2024 A-cat.se. Alla rättigheter förbehållna.